Regiobestuur

Iedere scoutingregio heeft een eigen bestuur. Het regiobestuur zorgt ervoor dat de regio op een goede manier aangestuurd wordt en input kan leveren aan de landelijke raad – het hoogste orgaan binnen Scouting Nederland. Het regiobestuur legt verantwoording af aan de regioraad. De regioraad controleert het regiobestuur en stelt het beleid vast dat door het regiobestuur wordt uitgevoerd. De regioraad bestaat uit afgevaardigden vanuit de aangesloten groepen. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur bestaat naast de dagelijks bestuursleden uit de coördinator regioactiviteiten, afgevaardigde Scouting Academy, afgevaardigden landelijke raad en aanvullende algemeen bestuursleden.


VoorzitterDick Ponsteenvoorzitter@scoutingnvf.nl
SecretarisThijs Periksecretaris@scoutingnvf.nl
PenningmeesterErik de Greefpenningmeester@scoutingnvf.nl
ActiviteitencoördinatorRemco van Houtactiviteiten@scoutingnvf.nl
TrainingscoördinatorPascal Scholtetrainingscoordinator@scoutingnvf.nl
Communicatiecoördinatorvacant
1ste Afgevaardigde Landelijke RaadDebbie Damendebbie@scoutingnvf.nl
2de Afgevaardigde Landelijke RaadJopie ten Catejopie@scoutingnvf.nl
Afgevaardigde Waterwerkvacant
Algemeen LidJustien de Greefjustien@scoutingnvf.nl
Algemeen Lid / ActiviteitencoordinatorElise ten Cateelise@scoutingnvf.nl

Vertrouwenspersoon

Onze regio heeft een vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via:

vertrouwenspersoon@scoutingnvf.nl of via 06-20166112

Beloningsbeleid

  • Alle vrijwilligers binnen de stichting werken onbezoldigd.
  • De stichting heeft geen personeel in dienst.
  • De stichting vergoed alleen daadwerkelijk gemaakt kosten.