Over de Regio

De Regio Noord-Veluwe Flevoland van Scouting Nederland is een samenwerkingsverband van 24 Scoutingroepen. De regio omvat de provincie Flevoland en het noordelijke deel van de Veluwe.

De regio is een zelfstandig orgaan, dat onder andere de taak heeft om trainingen te organiseren en activiteiten te initiëren.
Lokale scoutinggroepen zijn autonoom en worden door de regio ondersteund.

De regio bestaat uit een Regiobestuur en een Regioraad.

Het Regiobestuur bestaat o.a. uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator trainingen, coördinator activiteiten en een afgevaardigde voor de Landelijke Raad.

In de Regioraad worden alle groepen afgevaardigd. De Regioraad wordt twee maal per jaar gehouden.

Regioraad

Twee keer per jaar houdt de Regio een regioraad met afgevaardigden van alle groepen uit de regio. Daar wordt gesproken over beleid, financiële verantwoording afgelegd of informatie uitgewisseld tussen groepen. Ook is er vaak een informatief thema-item.

In de kalender kun je vinden wanneer de regioraden zijn.

De stukken worden verspreid via de voorzitters en secretarissen.