ANBI informatie

Gegevens Stichting Scouting Regio Noord-Veluwe Flevoland

De formele naam is Stichting Scouting Regio Noord-Veluwe Flevoland, ook wel bekend als Regio Noord-Veluwe Flevoland. Daarnaast wordt ook gewerkt met de afkorting ScoutingNVF of Regio NVF.

 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is: 8004.82.645
 • Het KvK nummer is: 41035395
 • Het bankrekeningnummer is NL87 INGB 0005 1828 13

Ons postadres is:
Albrecht Durerweg 115, 1328TD Almere

Wij hebben geen bezoekadres.

Doelstelling Stichting Scouting Regio Noord-Veluwe Flevoland

Stichting Scouting Regio Noord-Veluwe Flevoland verbindt de scoutinggroepen in de gemeentes Almere, Zeewolde, Dronten, Lelystad, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg.

Samen hebben deze groepen in de Regio ongeveer 2.000 jeugdleden en 800 kaderleden.

Het beleidsplan van onze stichting:

De regio zorgt voor:

 • begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
 • het organiseren van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio,
 • organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio,
 • bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
 • deelnemen vanuit de regio aan landelijke overleggen,
 • behartigen van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden,
 • de organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.
 • het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan de regio.
 • alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de stichting of van Scouting Nederland.

Dit werk voor de verenigingen in de Regio gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, die vaak ook nog bij een groep of andere Scoutingonderdelen actief zijn.

Financiƫle verantwoording en jaarverslagen

De activiteiten en uitgaven worden jaarlijks middels een begroting voorgelegd aan de regioraad. De financiƫle verantwoording en activiteiten worden ook aan de regioraad ter goedkeuring voorgelegd.