Privacyverklaring

De Regio heeft haar privacyverklaring gepubliceerd

De Regio Noord Veluwe Flevoland (verder: Regio) is een onderdeel van Scouting Nederland. De Regio biedt bovengroepse,- activiteiten, trainingen en ondersteuning aan 24 Scoutinggroepen, 2200 jeugdleden, 750 stafleden in de Flevopolder en het het Noordelijk deel van de Veluwe.

De Regio houdt zich aan de privacy richtlijnen van Scouting Nederland. Deze richtlijnen staan in de privacyverklaring van Scouting Nederland.

Aanvullend hanteert de Regio haar eigen privacybeleid. In de privacyverklaring staat, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het doel van de verzameling van persoonsgegevens van de (jeugd-) leden en derden door de Regio. Ook wordt aandacht besteed aan de omgang met deze gegevens.