Praktijkcoaches

De praktijkcoach is er om de praktijkbegeleider te begeleiden en te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te waarborgen. De praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. Indien gewenst kan een praktijkcoach een groep bezoeken.

De praktijkcoach stelt, samen met de niet gekwalificeerde praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus ook of deze kan worden gekwalificeerd. Tot slot neemt de praktijkcoach assessments af voor de kwalificaties voor praktijkbegeleiders en groepsbegeleiders.

De regio is in verband met haar grootte ingedeeld in clusters. Iedere praktijkcoach is gekoppeld aan een cluster en biedt praktijkbegeleiders uit dit cluster ondersteuning.

Praktijkcoaches in regio Noord-Veluwe/Flevoland zijn:

  • Maroesja Kristel (Praktijkcoach coördinator)
  • Robert Blokesch (Almere)
  • Gaby Wieten (Flevoland excl. Almere)
  • Bas Vastenhoud (Veluwe)

Algemeen mailadres voor alle vragen gericht aan de praktijkcoaches is: