Praktijkbegeleiders

De praktijkbegeleider is een belangrijke functie binnen je groep.  Iedere groep wordt sinds 2011 geacht een praktijkbegeleider te hebben aangesteld.  Hij/zij kan leidinggevenden begeleiden en ondersteunen om de benodigde competenties voor hun functies te verwerven. De praktijkbegeleider maakt geen deel uit van het bestuur, is dus onafhankelijk en is alleen gericht op het begeleiden en coachen. Het is de praktijkbegeleider die in samenspraak met het groepsbestuur beslist of iemand een leider op basisniveau is.
Deze verantwoordelijkheid ligt sinds de invoering van Scouting Academy volledig bij de groep.

Klik hier voor informatie over de praktijkbegeleidersopleiding.
Klik hier voor informatie over het praktijkbegeleiderscafé.