Landelijke raad

De stukken van de Landelijke Raad zijn te bekijken en te downloaden op de website van scouting Nederland.

Vragen over de landelijke raad kunnen via: landelijkeraad@scoutingnvf.nl