Praktijkbegeleiderscafé

Drie- à viermaal per jaar organiseren de praktijkcoaches van scoutingregio Noord-Veluwe Flevoland een praktijkbegeleiderscafé.
Voornaamste doelstelling van dit initiatief is om het netwerk van praktijkbegeleiders in onze regio te versterken, waarbij men laagdrempelig ervaringen met elkaar kan uitwisselen en kennis kan delen.
Aan bod komen o.a. de nieuwste ontwikkelingen binnen Scouting Academy, maar ook relevante thema’s worden onder de aandacht gebracht.
De praktijkbegeleiders vullen ook zelf een belangrijk deel van de avond in, al naar gelang de behoefte.
Uiteraard wordt er voldoende ruimte gecreëerd voor het informeel samenzijn.

Klik hier voor informatie over de praktijkbegeleidersopleiding.