Assessment basiskwalificatie

De leidinggevende vult de kwalificatiekaart in. Er volgt een inhoudelijk gesprek tussen praktijkbegeleider en leidinggevende aan de hand van de ingevulde kwalificatiekaart, waarbij het doel is dat de leidinggevende aan de hand van praktijkvoorbeelden aantoont hoe hij/zij bepaalde competenties verworven heeft en hoe deze herkenbaar zijn in zijn functioneren als leidinggevende. Advies van de praktijkcoaches is om bij voorkeur een dergelijk gesprek te voeren met meerdere (3 à 4) leidinggevenden gelijker tijd met als doel om zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen. Hierbij is verslaglegging door praktijkbegeleider gewenst. Vervolgens wordt in overleg met de praktijkcoach een assessmentgesprek gepland. Deze vindt afhankelijk van het aantal te kwalificeren leidinggevenden plaats in groepjes van 3 à 4 personen tegelijkertijd. Het assessmentgesprek duurt circa een 1 uur. Assessmentgesprekken vinden altijd plaats in aanwezigheid van leidinggevende, praktijkbegeleider en praktijkcoach.