Assessmentgesprekken

In 2012 is de regio een inventarisatie uitgevoerd om het aantal zeer ervaren leidinggevenden die in het verleden geen erkenningen c.q. verklaringen van bevoegdheid hebben behaald in kaart te brengen. De uitkomsten waren per vereniging zeer uiteenlopend. Om verenigingen tegemoet te komen in het wegwerken van achterstanden t.a.v. kwalificaties hebben de praktijkcoaches de handen ineen geslagen met Scouting Gelderland. Samen hebben zij een assessment ontwikkeld voor zowel de basiskwalificatie als voor de kampkwalificatie (bevers, welpen en scouts). Graag biedt de regio zeer ervaren leidinggevenden (bevers, welpen en scouts) de mogelijkheid aan om door middel van een assessmenttraject alsnog de kwalificatie te behalen.

Doelstelling was om eind juni 2013 gefaseerd groepen op efficiënte wijze te voorzien van voldoende leiding met de juiste kwalificaties, waarbij de kwaliteit door de assessmentprocedure getoetst en geborgd wordt. In dit proces speelt de praktijkbegeleider een centrale rol. De praktijkbegeleider maakt een weloverwogen inschatting of de desbetreffende leidinggevende wel/niet in aanmerking komt voor een assessmentgesprek. Aangezien niet alle groepen voor juni 2013 in de gelegenheid waren om deel te nemen, is de doelstelling verlengd tot eind juni 2014.

 • Klik hier voor de procedure ‘assessment basiskwalificatie bevers, welpen en scouts’.
 • Klik hier voor de procedure ‘assessment kampkwalificatie bevers, welpen en scouts’.

Groepen die inmiddels de assessmentgesprekken hebben afgerond:

 • Gustaaf Adolf Groep (juni 2012)
 • Ragay Redoz (januari 2013)
 • N.S. Rambonnet (februari 2013)
 • Alexandergroep (februari 2013)
 • Scouting Irmin-Taweb (april 2013)
 • Osbornegroep (oktober 2013)
 • Cornelis Lely Groep (november 2013)
 • Scouting Ascanengroep (januari 2014)
 • John F. Kennedy (n.v.t.)
 • Flevo-Scouts (n.v.t.)
 • Scouting Kon-Tiki (n.v.t.)